שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

טפסים

חיפוש וסינון:
לפי שם הקובץ:
לפי קטגוריה:
לפי סוג קובץ:


jpg טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טבלת הנחות בארנונה -ריכוז.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס הנחה לוועדת הנחות 1.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס הנחה לוועדת הנחות 2.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס הנחה למבחן הכנסה 1.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס הנחה למבחן הכנסה 2.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס הצהרה לפטור נכס ריק.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס ויתור סודיות.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס להוראת קבע בבנק.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס-בקשה-לאישור-תושב.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס-הצהרה-לפטור-נכס-ריק.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס-ויתור-סודיות.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg טופס-להוראת-קבע-בבנק.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
jpg מסמכים-שיש-לצרף-להנחות-וועדה-,-מבחן-הכנסה.jpg מחלקת גבייה 01/04/2014
pdf משלוח תלושים במייל.pdf מחלקת גבייה 05/06/2016
pdf אישור חריג הודעה לתושבים על גבי התלוש.pdf מחלקת גבייה 28/06/2016
pdf נימוקים מועצה.pdf מחלקת גבייה 28/06/2016
pdf אישור חריג 2017.pdf מחלקת גבייה 28/06/2016
pdf צו מיסים 2017.pdf מחלקת גבייה 07/07/2016