בעקבות גל נוסף של נגיף הקורונה והשלכותיו מרחיקות הלכת על פעילות המרכז, הנהלת המרכז מבקשת להוציאך שוב לחל"ת (חופשה ללא תשלום) לתקופה של 30 ימים החל מיום 8.1.21 וזאת בשל הפסקת הפעילות של מתנ"ס שדות נגב.

בכפוף להסכמתך, המעסיק ידווח לביטוח לאומי על הפסקת העבודה והיציאה לחל"ת מהתאריך הנקוב. זאת על מנת שתקבל את זכויותך ובלבד שאתה עומד בתנאי הזכאות. בחתימתך על מסמך זה אתה נותן הסכמתך להוצאתך לחל"ת. בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה. יוני ממו - מנהל מתנ"ס שדות נגב

אני הח"מ מאשר לצאת לחל"ת לתקופה של 30 ימים החל מיום 8.1.21 עד ליום 8.2.21 בשל הפסקת הפעילות .
אני הח"מ מאשר לצאת לחל"ת לתקופה של 30 ימים החל מיום 8.1.21 עד ליום 8.2.21 בשל הפסקת הפעילות . * שדה חובה
Browser not supported