תושבים יקרים,

מצורף בזאת מכתב בדבר שינוי בעלות היטלי מים וביוב

לעיונכם