כתנאי לקבלת המלגה הינך מתבקש/ת להדפיס טופס זה, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולהעלות אותו חתום בתחתית הדף

מלגת פיס - בקשות תשפ"א

מין
מין * שדה חובה
סוג התנדבות
סוג התנדבות * שדה חובה

קבצים להעלאה: