שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
עו"ד גיא אבני יו"ר
מאיר בן ישי חבר ועדה
אבי הלפרין חבר ועדה
אילן ישורון חבר ועדה

מטרת הועדה:

ועדה שבפניה יכולים מחוייבי ארנונה לערער אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הועדה:

3 חברים בעלי זכות להיבחר

ויו"ר הועדה יהיה עו"ד הכשיר להתמנות לשופט בית משפט השלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*