שאלון שביעות רצון מרמת ואיכות הניקיון במועצת שדות נגב

תושבים יקרים, ניקיון היישובים חשוב לנו מאוד ועל כן, היינו מעוניינים שתקדישו מספר דק' בכדי שנוכל ללמוד על השירות אותו מחלקת השפ"ע מעניקה ליישובכם. הסקר הוא אנונימי ( אך ישנה אפשרות להזדהות למי שחפץ בכך) ובעזרתו נוכל לקבל תמונת מצב עדכנית. אנו נמצאים לקראת תכניות העבודה לשנת 2021 והסקר יסייע לנו בגיבוש התכנית. דעתכם חשובה לנו!

אשפה:

בשאלות הבאות עליך לציין את מידת שביעות הרצון שלך בנושא פינוי האשפה במדרג של 1-5. 1 הכי נמוך | 5 - הכי גבוה

תדירות פינוי האשפה ביישוב * שדה חובה
החזרת הפחים למקומם לאחר הפינוי * שדה חובה
רמת הניקיון סביב הפחים * שדה חובה
באיזו מידה הנך נתקל באשפה אשר גולשת מהפחים * שדה חובה
שביעות הרצון מכמות הפחים הפזורים בשטחים ציבורים כדוגמת גני שעשועים, בתי כנסת וכו * שדה חובה

גזם:

בשאלות הבאות עליך לציין את מידת שביעות הרצון שלך בנושא גזם במדרג של 1-5. 1 הכי נמוך | 5 - הכי גבוה

תדירות פינוי הגזם ביישוב * שדה חובה
מידת שביעות הרצון שלך מרמת הניקיון לאחר פינוי הגזם * שדה חובה
האם הנך נתקל בגזם ברחבי היישוב לאחר הפינוי? * שדה חובה

טאטוא

בשאלות הבאות עליך לציין את מידת שביעות הרצון שלך בנושא גזם במדרג של 1-5. 1 הכי נמוך | 5 - הכי גבוה

תדירות הטאטוא ביישוב * שדה חובה
שביעות הרצון מרמת הטאטוא ביישוב * שדה חובה

שאלות כלליות:

בשאלות הבאות עליך לציין את מידת שביעות הרצון שלך במדרג של 1-5. 1 הכי נמוך | 5 - הכי גבוה

שביעות רצון כללית מרמת הניקיון ביישוב * שדה חובה
שביעות רצון כללית מרמת הניקיון של השטחים הציבוריים ביישוב ( גני שעשועים, מדרכות, בתי כנסת וכו) * שדה חובה
מהם שלושת הדברים החשובים בתחום הניקיון בהם היית רוצה שנתמקד? * שדה חובה
* השאלון כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים