פעילויות המחלקה 

אגף הכספים מנהל את המערכת הכספית של המתנ"ס. 
במסגרת זו בונה האגף את תקציב המתנ"ס, ומנהל את המשאבים הכספיים שלו בהתאם להחלטות הנהלת המתנ"ס, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על גופים ציבוריים. 

מנהלת: אורטל בן לולו
טלפון:     089938100
דוא"ל:   ort221bl@gmail.com
נייד:   0534240963