עבור סטודנטים הלומדים בתוכנית מלאה לתואר ראשון ושני

מסלול קבלת מלגה

גובה המלגה הינו 2000 ₪ - מותנה בהתחייבות ל-30 שעות התנדבות שנתיות בקהילה.

שימו לב !

חלוקת כספי המלגה  תתבצע בשתי פעימות :

  • פעימה ראשונה – בטקס חלוקת המלגות- חובת הגעה!
  • פעימה שניהבשני מועדים- חודשים יוני ואוקטובר.

ציין בטופס המצורף שני תחומי התנדבות מועדפים עפ"י עדיפויות ראשונה ושנייה.

מסמכים נדרשים בעת הגשת הבקשה:

  • צילום תעודת זהות + ספח על כתובת במ.א.שדות נגב .
  • אישור לימודים + אישור גובה שכר לימוד + הוכחת תשלום לשנת הלימודים תשע"ט.

ניתן לקבל ולמסור את הטפסים אצל רוני דמרי או רעות לנדאו במרכז צעירים 054-9008641