דגשים למינויים לוועדות קלפי:

  1.      וועדת הבחירות היא זאת שממנה את הנציגים בקלפי של הרשימות ואין על זה ערער או שינוי.
  2.      איש וועדת הבחירות אשר גר ביישוב לא יידון על מי נמצא כנציג של רשימה מהיישוב שלו.
  3.       לכל רשימה יש רק נציג אחד במקום הקלפי. בוועדת הקלפי או משקיף.
  4.       וועדת הקלפי בנויה ממזכיר (ממונה ע"י מנהל הבחירות במועצה), יו"ר, סגן יו"ר וחבר וועדה (שאותם ממנה וועדת הבחירות).
  5.      "חילופי גברי" זה מסמך שבאי כוח הרשימות מחזיקים ורק לעניין מי שיושב בוועדת הקלפי (למעט מזכיר הקלפי), - לא למשקיפים.
  6.        אם תחליט וועדת הבחירות שאינה מעוניינת למנות, אני אמנה את הנציגים.
  7.       הנציגים שממונים מטעם הרשימות הינם נציגים שאינם כלולים ברשימה כמועמדים או באי כוח או מ"מ אלא בוחרים מהיישוב.
  8.      על פי סעיף 193(א) לצו המועצות האזוריות, בעת ספירת הקולות רשאים להיות נוכחים וועדת הקלפי ומשקיף אחד מכל רשימה.
  9.      הכי חשוב – כל נציג שייבחר יש להגיע לקלפי האמורה שהוצב בה ביום הבחירות 30/10/18 בשעה 06:45. נציג שלא יגיע ייפסל על ידי מנהל הבחירות!

* לצפייה בדוגמא לטופס מינוי יור סגן  חבר וועדת קלפי לחצו כאן
* לצפייה בדוגמא לטופס מינוי משקיף לחצו כאן
* לצפייה בדוגמא לטופס חילופי גברא לחצו כאן