* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - בית הגדי - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - גבעולים - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - זמרת - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - זרועה - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - יושיביה - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - כפר מימון - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - מלילות - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - מעגלים - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - סעד - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - עלומים - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - שובה - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - שוקדה - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - שיבולים - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - שרשרת - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - תושייה - לחצו כאן
* לצפייה בהודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה - תקומה- לחצו כאן