שם תפקיד
מנחם צוקר יועמ"ש
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
אורן חדד גזבר המועצה