שם תפקיד
עדי שקלאר יו"ר הועדה וחבר מליאה
בצלאל בר חי חבר מליאה
דרור כהן חבר מליאה