יעוד המחלקה:

כל עסק הטעון רישוי עפ"י חוק רישוי עסקים, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים, ע"מ להטיח את טובת הציבור הרחב ובעל העסק עצמו. (הסדרת רישיון עסק כוללת, בין השאר, סידור כיבוי אש, בטיחות מבנים, קיום תנאי תברואה נדרשים, מניעת מטרדים לסביבה) 

תחומי עיסוק:

הנפקת רישיון עסק ע"פ ההוראות הצווים והחוקים.

 

דגשים לשנת 2017 מותאמי תקציב

 

מדיניות המועצה בנושא צו רישוי עסקים

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון טלפון נייד כתובת דוא”ל
שחר עשוש מנהל 08-9938917 050-8111069 shahar@sdotnegev.org.il

שעות פעילות: ימים א'-ה' 16:00-8:00