שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

חיסון כלבת במושב יושיביה

תאריך: 07/06/2018
תוכן:

מועצה אזורית שדות נגב
מחלקת שפע
השירותים הווטרינרים
חיסון כלבת חיסון חובה –
בישוב: יושיביה
חיסון כלבים נגד כלבת, סימון אלקטרוני והוצאת רשיונות להחזקתם
יבוצעו ביום שלישי בתאריך .18.612 בין השעות: :0071 – 30:51 במועדון המושב
תושבים עם כלבים חדשים מגיל שלושה חודשים, כלבים לא רשומים אצלנו והתושבים
שכלביהם חוסנו מלפני שנה ויותר מוזמנים להגיע. מומלץ לחסן גם חתולים.
יש להביא את הכלב ברצועה וזמם על פיו ועל ידי אדם המסוגל לשלוט בו.
החיסון והרישוי הינם בתוקף לשנה אחת מיום החיסון.
להלן סכומי אגרות:
בעד חיסון ורישיון לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת עד גיל 8 שנים – 370 . ₪
בעד חיסון ורישיון לכלב/ה מסורס/ מעוקרת )במידה וכלב/ה לא רשום במאגר ארצי כמסורס/מעוקרת יש
להציג את אישור סירוס/עיקור מרופא וטרינר שביצע את הניתוח( – 53.5 . ₪
בעד חיסון ורישיון לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת מעל גיל 8 שנים – 68 .₪
בעד חיסון, רישיון ושבב לכלב חדש עד גיל חצי שנה – 141 . ₪
בעד חיסון, רישיון ושבב לכלב/ה חדש/ה לא מסורס/מעוקרת מעל גיל חצי שנה – 443 . ₪
בעד חיסון לחתול/ה לא מסורס/מעוקרת – 29 ₪, מסורס/מעוקרת 14.5 .₪
ניתן לשלם את האגרות באמצעות כרטיס אשראי או במזומן.
ב ב ר כ ה,
ד"ר לירון כהן
רופאה וטרינרית של המועצה