יוזמה יפה יצאה השבוע מבית מחלקת גני הילדים של שדות נגב. גני הילדים במועצה אספו מתנות שונות בתוך קרטונים גדולים ועליהם ציורים שציירו, והעניקו אותן ללוחמי האש בשדות נגב.
כידוע לוחמי האש נמצאים כבר שלושה חודשים במצב חרום ובו הם עסוקים יום ולילה בכיבוי שריפות עקב עפיפוני הטרור. מאמץ זה של לוחמי האש לא נעלם מעיני הילדים בשדות נגב וכך יצא שאחד הילדים, אביעד לוי, במקרה בנה של רחל מזכירת לשכת ראש  המועצה, העלה את הרעיון. 
  אירית אליה-דהן, מנהלת מדור גנים במועצה תרגמה את הרעיון למעשים וכך ילדי גני שדות נגב העניקו מתנות ללוחמי האש. 
את המתנות העניקו הילדים בטקס קטן שנערך על שדה שרוף ליד שוקדה, לשם הגיעה כבאית ונציגי לוחמי האש והרבשצי"ם ובו השתתף גם ראש המועצה שבה לעודד  ולומר תודה ללוחמי האש, לרבשצי"ם ולילדי הגנים. חשוב לציין גם את עבודתם הנפלאה והמאומצת של רכזי הביטחון היישוביים שמשתתפים באופן מלא בכיבוי השריפות ובשאר ענייני הביטחון בישוב שלהם ובמועצה.
אין ספק כי זו יוזמה יפה ומרגשת וחשוב מאוד לזכור ולתגמל את כוחות הביטחון ולוחמי האש העומדים בזמנים קשים על המשמר מול הטרור מעזה.