בתחילת הביקור נפגשה השרה שקד עם תמיר עידאן, ראש מועצת שדות נגב בלשכתו ושמעה ממנו סקירה כללית על המצב במועצה ועמידת התושבים מול איומי הטרור האחרונים. 
ראש המועצה סיפר לשרה על אופייה של המועצה ועדכן אותה ברצון הגדול שיש בשדות נגב להקמת ישוב חדש. השרה מאוד התעניינה בדברים וביקשה לעמוד על הקושי בקבלת האישורים הנדרשים מול משרדי הממשלה השונים.  בעניין זה הבטיחה לבדוק כיצד היא יכולה לסייע בהקמת הישוב החדש לאחר שתברר את הדברים מול העוסקים בדבר במשרדי הממשלה הקשורים לעניין.

נושא נוסף בו ביקש ראש המועצה את תמיכתה של השרה היה החלטת הממשלה העומדת על הפרק לגבי המשך ההטבות התקציביות ליישובי העוטף האמורה להתקבל בימים הקרובים. החלטה זו עשויה לסייע מאוד ליישובי העוטף ולהזרים תקציבים רבים שיעזרו לתושבים להתמודד מול המצב הביטחוני בצורה טובה יותר.
 
נציג הצבא, סא"ל אמיר בן דוד שנכח בפגישה זו סיפר לשרה על היחסים החמים בין הצבא למועצת שדות נגב ברמת הרשות וציין את היחסים המיוחדים עם התושבים במועצה המגלים אחריות ושיתוף פעולה יוצא מן הכלל מול הצבא.

לאחר פגישה זו הגיעה השרה עם ראש המועצה למפגש עם חקלאים וחברי מליאת המועצה בשדות נגב שהתקיים בקיבוץ עלומים. במפגש אמרה השרה כי באה לשמוע ולהתרשם מקרוב בנעשה בשדות נגב ואמרה בקול ברור כי ההתיישבות בשבילה היא ערך עליון והיא חשה קרבה גדולה להתיישבות בארץ.."   
 

בשיחה שנערכה העלו החקלאים את מצוקותיהם השונות באשר לענף החקלאות בכלל וגם נגעו בבעיות ספציפיות הנוגעות לקיבוצי סעד ועלומים הסמוכים לגדר. החקלאים ביקשו מהשרה שקד להפעיל את השפעתה בממשלה על מנת לקדם את הסיוע שהחקלאות באזור כל כך זקוקה לו. שרת המשפטים הפגינה אמפטיה גדולה כלפי החקלאים והדגישה את צדקתם בעניינים השונים וגילתה הבנה רבה לאורח החיים הלא פשוט הקיים ביישובי העוטף. עם זאת היא הבטיחה להעביר את המסרים השונים לחבריה בממשלה ובמפלגה.

גם עניין הרחבת היישוב "תושיה" עלה בפגישה והוסבר לשרה מדוע ההרחבה אינה מתקדמת. גם בעניין זה אמרה השרה שקד כי תברר את העניין מול הגורמים המטפלים ותנסה לסייע ככל שניתן. 
יש לציין כי לאחרונה זכו תושבי המועצה לביקורים רבים של שרים וח"כים אשר הבטיחו לסייע בעניינם. ראש המועצה, תמיר עידאן דואג להביא את שרי הממשלה השונים לשטח כדי לפגוש את האנשים ולשמוע אותם ממקור ראשון.