במסגרת פעילותה של מחלקת הילדים והנוער במועצה האזורית שדות נגב, העבירו הרכזים ביישובי המועצה פעילויות שונות לילדים ולבני הנוער, בתחום הגלישה הבטוחה. כפעילות שיא לנושא זה, נערכה הרצאה לבני הנוער עם ד"ר תמיר לאון.

במועצה האזורית שדות נגב ציינו את שבוע הגלישה הבטוחה בפעילויות חינוכיות שונות שהעבירו רכזי הילדים והנוער במסגרת תחום החינוך הבלתי פורמלי. צוות מחלקת הילדים והנוער, אשר אחראי על תחום החינוך הבלתי פורמלי במועצה, עבר הדרכה מקצועית בנושא הגלישה הבטוחה ולמד כיצד ניתן להעביר פעילות חווייתית המשלבת גם תכנים חשובים מתחום המניעה וזאת בהתייחסות לקבוצות גיל שונות.

במהלך שבוע הגלישה הבטוחה ערכו הרכזים פעילויות שונות הן לילדים והן לבני הנוער, כאשר פעילות השיא של אותו השבוע היתה ההרצאה "דרו המסכים" של ד"ר תמיר לאון, בה לקחו חלק בני נוער רבים מכל היישובים. בהרצאה הוא סיפר על הגלישה הבטוחה באינטרנט ונתן לבני הנוער כלים להתמודדות ולמניעת גלישה לא בטוחה. הוא המחיש את הסכנות הצפויות באינטרנט או בטלפון, אליהם בני הנוער לא תמיד מודעים וסיפר כיצד ניתן למנוע סכנות אלה. בין יתר הנושאים אליהם הוא התייחס בהרצאה היו חרם בקבוצות חברתיות, יחס לחברים ועוד.

בני הנוער הביעו עניין רב בהרצאה וסיפרו כי כלל הפעילות שהועברה במהלך אותו השבוע, על ידי הרכזים ביישובים, בנת השירות הלאומי ובשילוב צוותי החינוך הפורמלי, היוו מכלול משלים וחשוב למתן כלים ולמידה של נושא הגלישה הבטוחה. כמו כן, השיטור הקהילתי במועצה העבירו גם הם פעילות בנושא בריונות ובטיחות ברשת, וזאת כחלק מפעילותם השנתית למניעת מצבי סיכון בקרב הקהילה.