לפני כשבוע אישרה מליאת המועצה האזורית שדות נגב פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018 אשר יעמוד על 118 מיליון ₪, שזהו גידול של 43% מאז שנת 2013 ועד שנה זו. למעלה מ-45% מתקציב המועצה מושקע בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וכן, התקציב לטיפול באוכלוסיות מיוחדות במועצה גדל עם השנים בכ-50%. בנוסף, בשנת 2017 הציגו בשדות נגב גידול משמעותי בתקציבי הפיתוח, כאשר בשנת 2017 הם עמדו על 100 מיליון ₪ לעומת 25 מיליון ₪ בשנת 2013.

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן, רואה חשיבות רבה בגיוס תקציבים בתחומים השונים לטובת תושבי המועצה ועל כן, הוא מקדיש את מרבית זמנו ומרצו לטובת גיוס משאבים במשרדי הממשלה השונים, כאשר הוא שם את הדגש על תחומי החינוך והטיפול באוכלוסיות המיוחדות. מאמציו של עידאן נושאים פרי וניתן לראות בספר התקציב לשנת 2018 את הגידול המשמעותי בתחומים אלה, לדוגמה תקציב החינוך מוסיף וגדל והוא יעמוד בשנת 2018 על 51 מיליון ₪ שהם מהווים כ-45% מתקציב המועצה הכולל.

תקציב המועצה לשנת 2018 העומד על כ-118 מיליון ש''ח גדל ב-43%! מאז שנת 2013, בה עמד תקציב המועצה על 82 מיליון ש''ח. גזבר המועצה, אורן חדד מציין: "כולנו פועלים ללא לאות לגיוס תקציבים ממשרדי הממשלה השונים וזאת במטרה להגדיל את סל השירותים שאנו מעניקים לתושבי המועצה. בשנים האחרונות הגדלנו את תקציב המועצה השוטף וגם את תקציבי הפיתוח וניתן לראות את השינוי המשמעותי הקורה בשטח, בכל הישובים מתבצעות עבודות שיפור ושיקום לרווחת התושבים."

לפני כשבוע אישרה מליאת המועצה בשדות נגב את התקציב לשנת 2018, אשר על אף הגידול המשמעותי מצליחים הגזבר וראש המועצה בשיתוף פעולה עם כלל העובדים לשמור על איזון תקציבי והמועצה זוכה בפרס 'ניהול תקין' מידי שנה. חברי המליאה ציינו כי כאשר הם רואים בין היתר את העבודות המבוצעות בישובים, את העלייה באחוזי הזכאות לבגרות, את פעילותה הענפה של מחלקת הילדים והנוער, את פעילותה של המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז החוסן ואת פעילותו החשובה של מועדון 'מלאכי הנגב' לילדים עם צרכים מיוחדים הם מבינים עד כמה חשוב הגידול בתקציב המועצה וכי הכספים אותם מגייס עידאן אכן מושקעים באופן הראוי ביותר הן ביישובים והן בתושבים.

במסגרת תקציב 2018 יעמוד תקציב המחלקה לשירותים חברתיים על סך 14 מיליון ₪ שהם מהווים כ-12% מתקציב המועצה הכולל, תחומי התרבות והספורט אשר תקציבם הוכפל מאז שנת 2013 מוסיפים לגדול ולהרחיב את שירותים והשנה תקציבם יעמוד על 4.5 מיליון ₪. גם בתחומי התברואה והשפ"ע משקיעים רבות בשדות נגב ומראים גידול של כ-50% בתקציב המחלקה אשר יעמוד בשנת 2018 על 9.5 מיליון ₪. כחלק מהטיפול באוכלוסיות המיוחדות משקיעה המועצה בחינוך המיוחד כ-4 מיליון ₪, כאשר אף התקציב בתחום זה הכפיל את עצמו בשנים האחרונות בשדות נגב.

תמיר עידאן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, ציין בישיבת מליאת המועצה לאישור התקציב: "בחודשים האחרונים פעלנו יחד לגיוס תקציבים ממשרדי הממשלה השונים ואף מגופים פילנתרופיים, וזאת למען תושבי שדות נגב. שמנו לנו למטרה להעניק לתושבי שדות נגב שירות ואיכות חיים, ועל כן אנו מגדילים את התקציבים ומגייסים תקציבי פיתוח בהיקפים חסרי תקדים. בשנים האחרונות אנו משקיעים תקציבים גדולים בקידום כלל התחומים, כאשר אנו מתמקדים בילדים ונוער ובאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וותיקי המועצה."

עידאן הוסיף: "בנוסף לכל פעולות אלה, ניתן לראות את השינוי המשמעותי שחל ביישובי המועצה בשנה האחרונה בעקבות עבודות שיקום התשתיות ואלה טרם הסתיימו והן מוסיפות להתבצע. בחינוך אנו מוסיפים לפעול ולקדם וניתן לראות את התוצאות בשטח, תיכוני המועצה זכו להיכנס לרשימת בתי הספר הערכיים בישראל, אחוז האלימות בבתי הספר במועצה הוא הנמוך בישראל והתלמידים שלנו לומדים את מקצועות המדעים החל מהגיל הרך בגן המדעי החדש והמשודרג וזאת לצד ערכים ודרך ארץ. בתחום פעילותה של מחלקת הילדים והנוער, הכנסנו תכניות חדשות כמו הכנה לצה"ל וגרעין נח"ל וגם בשנה הבאה צפויות תכניות משמעותיות בתחום זה. בשנת 2018 אנחנו נמשיך לפעול לרווחת תושבי שדות נגב בכל התחומים, במטרה להעניק להם את השירות המיטבי ולהביא להמשך הצמיחה הדמוגרפית בכל הישובים. כל זאת לא היה מתאפשר לולא צוות עובדים מסור במיוחד, אשר פועל לילות כימים על מנת לסייע לכל תושב ותושבת בשדות נגב ועל כך מגיעה להם תודה גדולה."