גם השנה זכתה המועצה האזורית שדות נגב בפרס הניהול הכספי התקין המוענק לרשויות מקומיות מטעם משרד הפנים. ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן וגזבר המועצה, אורן חדד, קיבלו את הפרס משר הפנים, חה"כ אריה דרעי, בטקס מכובד בירושלים.

מידי שנה מעניק שר הפנים פרס ניהול כספי תקין לרשויות העומדות בקריטריונים הבוחנים את ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות בישראל. זהו פרס יוקרתי מאוד, והקריטריונים לקבלת הפרס הינם נוקשים וקפדניים ובכל שנה משרד הפנים אף מוסיף ומקשיח אותם במטרה להעניק את הפרס רק לרשויות המקומיות אשר מנהלות את כספי המועצה באופן ראוי ותקין.

הפרס המחולק מידי שנה על ידי שר הפנים לרשויות המציגות התנהלות תקציבית תקינה וראויה להערכה תוך עמידה בנהלי משרד הפנים ומשרדי הממשלה השונים.  זוהי שנה נוספת בה מקבלת המועצה האזורית שדות נגב את הפרס וזאת למרות קיצוצים משמעותיים בתקציבי המועצה כדוגמת מענקי איזון, ובזכות הירתמותם של כל עובדי המועצה לטובת התייעלות וחיסכון.

ביום שני האחרון השתתפו ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן וגזבר המועצה, אורן חדד, בטקס הענקת הפרס ושם הם קיבלו את התעודה משר הפנים, חה"כ אריה דרעי, יחד עם עוד 106 רשויות מקומיות בישראל.

"אני גאה לעמוד בראשה של המועצה האזורית שדות נגב" ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: "קבלת הפרס כל כך הרבה שנים ברצף מעידה על כך שבשדות נגב העובדים הם מקצועיים ונאמנים לתושבים. זוהי גאווה גדולה לעמוד בכל שנה על הבמה ולקבל פרס יוקרתי כל כך, ואנו נמשיך ונעבוד קשה על מנת שנמשיך לפקוד את בימת הפרס עוד שנים רבות, למען תושבי שדות נגב."