המועצה האזורית שדות נגב הכריזה ביום שלישי האחרון על 'יום הגננת', יום שמוקדש כולו לאמירת תודה ולהוקרת פעילותן של הגננות והסייעות בגני הילדים ביישובי המועצה. במהלך שעות הבוקר ביקרו עובדי המועצה בכל גני הילדים ביישובי המועצה וחילקו פרח לכל גננת וסייעת, כאות הוקרה על עשייתן החינוכית למען ילדי המועצה.

במועצה האזורית שדות נגב יצאו השבוע ביוזמה חינוכית, הם הכריזו על 'יום הגננת', יום שכולו מוקדש לאמירת תודה לגננות ולסייעות, אשר מטפלות ומחנכות את הילדים הצעירים במהלך השנה כולה במסירות ובאהבה. ביום שלישי בבוקר, יום לאחר שציינו ברחבי הארץ את 'יום המורה', יצאו עובדי המועצה עם פרחים אותם הם חילקו לכל הגננות והסייעות, יחד עם מילות תודה בשם כל תושבי המועצה.

בכל שנה נערך ברחבי הארץ 'יום המורה' ובמהלכו הרשויות המקומיות בישראל, ועדי ההורים והתלמידים מודים למורים על עשייתם החינוכית ועל התפקיד שהם ממלאים בחינוך הילדים. במחלקת החינוך במועצה האזורית שדות נגב החליטו כי יש להרחיב את פעילותו של 'יום המורה' על ידי הוספת 'יום הגננת', יום שבו כולנו אומרים תודה לגננות ולסייעות, שהן חלק אינטגרלי בחינוך הילדים ודור העתיד של המועצה. על כן, יצאו הבוקר עובדי המועצה לחלק פרחים בגני הילדים ומסרו לגננות ולסייעות את תודתם בשם כל תושבי המועצה.

תמיר עידאן, ראש המועצה האזורית שדות נגב: "אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על רצף חינוכי מלידה ועד השכלה גבוהה ועל כן, הגננות והסייעות הן חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך שלנו ועלינו לעצור ליום אחד בשנה ולומר להן תודה. תודה על שהן מטפלות באוצרות שלנו בכל יום, תודה על שהן מחנכות את ילדינו ותודה על שהן מטפחות את דור העתיד של שדות נגב."