במועצה ישנו ייצוג לכל היישובים ויחד הם מגבשים קבוצה שתוביל לשינוי והנהגה משמעותית בקרב בני הנוער בשדות נגב.

עם סיומו של קמפיין בחירות, לפני כשבועיים נבחרו בבחירות דמוקרטיות 33 נציגים מיישובי המועצה האזורית שדות נגב מכיתות ט'-י"ב, אשר תפקידם בשנה הקרובה הינו ייצוג האינטרסים של בני הנוער אל מול מחלקות המועצה האזורית וכן, ארגון ארועים וטקסים במהלך השנה לנוער ולתושבי המועצה כולה. מועצת הנוער של שדות נגב הוקמה לפני ארבע שנים ע"י מחלקת הילדים והנוער, במטרה ליצור קבוצת מנהיגות אזורית אשר תשמיע את קולו של הנוער במועצה ותביא לשינוי התפיסה והתנהלות בקרב הנוער.

בחזונה של מועצת הנוער שדות נגב נכתב: "מועצת הנוער מהווה את החוט המקשר בין הנוער במועצה לבין הנהלת המועצה שבראשה עומד ראש המועצה", בכך הם התוו את תפקידה של המועצה כדואגת לאינטרסים של הנוער בקרב הנהלת המועצה האזורית וזאת במטרה ליצור רצף פעילויות שנתי שיביא לנוכחות ומעורבות מוגברת של בני הנוער ועל כך הם הוסיפו בחזונם: "מועצת הנוער פועלת על מנת לאחד את נוער המועצה מהיישובים השונים ולהגביר את ההשתתפות והמעורבות של בני הנוער בפעילויות השונות".

במהלך השנה מקיימים חברי מועצת הנוער פגישות סדורות ובהן הם דנים בעניינים השונים המעסיקים את בני הנעור ביישובי שדות נגב, בצרכים העולים מן השטח וכן, בהפקת ארועים שונים לטובת הנוער, כדוגמת מסיבת פורים, ארועי פתיחת קיץ, ליל הושענא רבה ועוד. כמו כן, המועצה רואה חשיבות במעורבות של הנוער בפעילות המועצתית וזאת בשל היותם חלק אינטגרלי בקהילה, על כן, מועצת הנוער בשיתוף מחלקת הילדים והנוער מפיקה במהלך השנה את ערב ההוקרה לפצועי צה"ל ופעולות האיבה, טקס 'שרים וזוכרים', ארועי דרום אדום ויום המעשים הטובים ועוד סיוע בשלל פעילויות המאורגנות ע"י מחלקות המועצה השונות.

תפקיד חשוב ומשמעותי שניתן לחברי מועצת הנוער בשדות נגב הינו עבודתם כצוות חירום ביישובים ובמועצה, כחלק מהמעורבות שלהם בקהילה. חברי מועצת הנער יעברו הכשרה ע"י מחלקת הביטחון, המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז החוסן שבמהלכה הנוער ילמד ויתרגל את עקרונות ההתנדבות בחירום תוך מתן כלים מעשיים לסיוע לאוכלוסייה ביישובים בהם הם מתגוררים. במהלך התרגול הנערים יוצרים קשר עם צוותי החירום הבוגרים ביישובים ומתרגלים יחד איתם את העבודה בחירום, זאת במטרה לחזק את החוסן הקהילתי ע"י עשייה.

"במסגרת הקמתה של מחלקת הילדים והנוער בשדות נגב הקמנו מועצת נוער המיוצגת ע"י בני נוער מכלל היישובים במועצה וזאת במטרה לתת לנוער להביא לידי ביטוי את קולו ואת הייחודיות שלו" ציין מנהל מחלקת הילדים והנוער, יוני ממו והוסיף: "על אף שבמועצות אזוריות אחרות ברחבי הארץ, נתקלים בקושי משמעותי לגייס מועצת נוער, בשדות נגב בזכות עבודה קשה והשקעת משאבים רבים אנו מצליחים לגייס מספר מכובד של נציגים, כך שיש יותר מנציג אחד מכל יישוב. בני הנוער רואים זאת ככבוד להיבחר למועצה ומצפים להגיע לכיתה ט' כדי להתמודד על מקום בה. מחלקת הילדים והנוער מלווה את המועצה מהרגע הראשון במטרה לתת להם כלים למנהיגות נכונה ויעילה למען הנוער"

כחלק מפעילותה של המועצה במשך השנה, מתקיים 'יום חילופי שלטון' שבו נציגי מועצת הנוער מחליפים תפקידים עם מנהלי מחלקות המועצה. ביום זה מדריכים מנהלי המחלקות את בני הנוער ומלמדים אותם על התפקידים השונים בתחום המנהיגות והעשייה הציבורית ובני הנוער מעלים בשולחן עגול את הצרכים והתחושות מן השטח. ליום זה ישנו חשיבות גדולה להיכרות של מנהלי המחלקות עם חברי מועצת הנוער ולקיום התנהלות תקינה ביניהם במהלך השנה כולה.

"אני רואה חשיבות גדולה במועצה המורכבת כולה מבני ובנות הנוער שלנו, אשר הינם מנהיגי העתיד של שדות נגב" ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: "במהלך 'יום חילופי השלטון' אני מגלה בכל שנה התעניינות ואכפתיות של בני הנוער מהמתרחש סביבם ורצון לעשייה משמעותית. אנו נמשיך לתמוך ולהשקיע משאבים במנהיגות נוער וזאת במטרה שבני נוער אלה יהיו ראשי המועצות הבאים בשדות נגב, אני מאחל לחברי מועצת הנוער החדשים הצלחה רבה בתפקידם החשוב ואשמח לעמוד לשירותם בכל דבר ועניין."