לכבוד חגי תשרי, יצאה המועצה האזורית שדות נגב בתגבור מערך ניקיון היישובים בהיקף של כ-200,000 ₪, הכולל פינוי אשפה וגזם, שטיפת פחי אשפה, עבודות טרקטורים ועוד על מנת להעניק לתושבים יישובים נקיים וסביבה נעימה לבלות בה את החג.

כחלק מההכנות לקראת החגים יצאה המועצה האזורית שדות נגב במבצע ניקיון רחב היקף בכל יישובי המועצה, וזאת במטרה להעניק לתושבים סביבה נעימה בזמן החג. היקף המבצע נאמד בכ-200,000 ₪ ובמסגרתו תוגברה תדירות פינוי האשפה והגזם, טרקטורים ניקו את השטחים הציבוריים ביישובים ופחי האשפה נשטפו ורוססו ע"י צוות מחלקת שפ"ע.

בכל שנה עורכת המועצה תגבור של מערך האשפה והגזם לפני החגים, הן בתחילת השנה בחגי תשרי והן לקראת חג הפסח, וזאת במטרה לאפשר לתושבים סביבה ירוקה ונעימה בחג. מבצע זה נערך, כמובן, בנוסף לפינוי התדיר של האשפה והגזם הפועלים במהלך השנה כולה ולריסוס פחי האשפה וסביבתם, שגם עליהם מקפידים במחלקת השפ"ע במטרה למנוע מזיקים.