קורס חדש שיוצא לדרך מטעם מרכז חוסן בשדות נגב עוסק בפיתוח תוכן וחוסן תוך יצירת מיזמים בעלי נראות גבוהה. הקורס מלמד שימוש  במדיה עדכנית ובשפות המתאימות לשנת 2017, כולל צילום ותיעוד, וידאו וסטילס, יצירה ואמנות. מפגש החשיפה לתוכנית התקיים ביום שני האחרון, פעילים ופעילות רבים הגיעו מיישובי המועצה השונים. הקורס עצמו יפתח מיד לאחר החגים.

קורס זה הוא תהליך חוויתי של התנסות ולמידה משותפת, ביצירת שותפויות ובעבודה מעשית. הקורס מאפשר פיתוח מיזמים תרבותיים - קהילתיים בישובי המועצה, מיזמים שיהוו בסיס לתהליך רחב של פיתוח, הנעה ויצירת תוכן, חוסן ויצירת גאווה קהילתית. קורס זה, הוא מנוף ליצירה חברתית רב תרבותית, פיתוח גאווה יישובית ומועצתית, המניעה קהילה.

"מראה מקום", הנה תוכנית ייחודית לבינוי קהילות, פיתוח תוכן וחוסן תוך יצירת מיזמים בעלי נראות גבוהה, המניעה קהילות לפרו אקטיביות, משתמשת  במדיה עדכנית ובשפות המתאימות לשנת 2017, כולל צילום ותיעוד, וידאו סטילס, יצירה אמנות וחשיבה מחוץ לקופסה, ככלים חיוניים להעצמה והנעה לפיתוח תוכן וחוסן קהילתי.

"התוכנית הזו היא חלק חשוב בחוסן הקהילתי של תושבי שדות נגב" ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: "מטרתו של הקורס היא לפתח עשייה קהילתית בתחומים מגוונים, על פי בחירת התושבים, תוך יצירת אחדות ותחושת חברות וקהילתיות. אני בטוח כי לתוכנית תהיה השפעה משמעותית על ההון הקהילתי ביישובים ועל החוסן."