מערכת icare המתקדמת הותקנה בכל האוטובוסים בשדות נגב וזאת על מנת למנוע מצבים של שכחת ילדים ברכבי ההסעות.

במחלקת תחבורה של המועצה האזורית שדות נגב סיימו באחרונה להתקין את המערכת למניעת שכחת ילדים או נוסעים באוטובוסים וברכבי ההסעות. בחלק האחורי של כל אחד מהאוטובוסים ורכבי ההסעות הותקן כפתור עליו צריך הנהג ללחוץ טרם תחילת הנסיעה, וזאת לאחר שסרק את הרכב, על ידי כך מפעיל הנהג את המערכת. במידה והנהג מנסה להניע את האוטו ללא הפעלת המערכת, מקבל מנהל מחלקת התחבורה הודעה לטלפון האישי שלו ורכב ההסעות מפעיל את הצופר והאורות כדי שלא לאפשר את התחלת הנסיעה.

את המערכת צריך הנהג להפעיל ולכבות ע"י לחיצה בכפתור מיוחד בחלקו האחורי של הרכב, טרם תחילתה של הנסיעה ומיד עם סיומה. על ידי כך מבטיחה המערכת כי הנהג מבצע סיור בתחילתה ובסיומה של כל נסיעה והוא בודק האם כל הספסלים ריקים וילדים או מבוגרים לא נשכחו ברכב ההסעות. שליחת ההודעה עם אי הפעלת המערכת, מאפשרת למנהל מחלקת התחבורה לעקוב מקרוב אחר הפעלתה של המערכת בכל נסיעה, ע"י כל הנהגים.

"זוהי מערכת מדהימה, המסייעת לנו לשמור על בטיחותם של ילדנו וכלל ציבור הנוסעים" ציין מנהל מחלקת התחבורה, יעקב בן לולו והוסיף: "הנהגים מחויבים להפעיל את המערכת טרם התחלת הנסיעה ועם סיומה ועל ידי כך אנו מבטיחים שהנהג יבצע סיור ברכב ההסעות ויבדוק האם נשארו נוסעים ברכב."

"אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על בטיחותם ועל בטחונם של הנוסעים ברכבי ההסעות של המועצה, בין אם מדובר בילדים או במבוגרים" ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: "על מנת להבטיח כי ילד או מבוגר לא ישכחו ברכבי ההסעות, התקנו מצלמות בטיחות וכן, את הלחצן המיוחד. אנו פועלים כל העת לבחינת מערכות נוספות ואמצעי בטיחות שיבטיחו את שלומם של הנוסעים."