במתחם המועצה האזורית שדות נגב ישנו מבנה המשמש את חברי מועדון 'לב שלם' לבעלי נכויות פיסיות ואת הנשים הלומדות בביה"ס לנשים 'תהילה'. בשל כך שהמבנה איננו ממוגן ועד לאחרונה לא היה בו ממ"ד, בעת חירום לא ניתן היה להשתמש במבנה ועל כן, אוכלוסיית הנשים הוותיקות וחברי המועדון, אשר הינם בעלי נכות פיסית, לא יכלו לצאת מבתיהם ולא קיבלו מענה חברתי וכך שובשה שגרת חייהם בכל פעם שהייתה הסלמה באזור.

לאחר מבצע 'צוק איתן', החליט ראש המועצה האזורית שדות נגב, לעשות ככל יכולתו על מנת לדאוג לקיומה של שגרת חיים מינימאלית גם בעת חירום, בקרב כלל האוכלוסייה. על כן, הוא פעל לתקצוב בנייתו של הממ"ד במבנה והשבוע, הוא חנך אותו יחד עם חברי המועדון והנשים הוותיקות, בטקס מרגש. כמו כן, מאז מבצע 'צוק איתן' נבנו ממ"דים במוסדות שונים ברחבי המועצה, בהם המפעל המוגן, מועדון המייסדים במושב שרשרת, מרכז לוזן (לילדים ונוער) ומועדון המייסדים בכפר מימון.

"זהו רגע מרגש במיוחד בשבילי, הקמנו את המועדון הזה למען שמירה על שגרת חיים ומתן מענה חברתי לאוכלוסיית בעלי הנכויות הפיסיות. כמו כן, משמש המבנה הזה כבר שנים רבות את הנשים הוותיקות אשר מגעות לכאן כדי ללמוד וגם כדי לקבל מענה חברתי." ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: "אין דבר חשוב יותר בעיניי, משמירה על שגרת חיים בעיתות חירום ואת זה ראינו ביתר שאת במבצע 'צוק איתן' ולכן, פעלתי לתקצוב בניית הממ"ד, אשר יאפשר לנו להפעיל את המקום ולתת מענה לאוכלוסיות אלה גם בעת הסלמה."