שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת חינוך

ועדת רשות

חברי הועדה:

שם תפקיד
פנחס דדון יו"ר, חבר מליאה
תמיר עידאן ראש המועצה
אלי הנגבי חבר מליאה
חיים לוי חבר מליאה
יצחק אליה חבר מליאה
יואל חדד חבר מליאה
שאול עידאן חבר נוסף
אבניאל כהן מנהל בי"ס 'נועם תושיה', חבר נוסף
יעקב חדד מנהל תיכון 'נריה בנים', חבר נוסף
מוטי אדרי מנהל מחלקת חינוך
תמי בר-חי חברה נוספת
זאב אלדר חבר נוסף

מטרת הועדה:

מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות ברשות.

תחומי עיסוק:

  • יוזמת, מגבשת, מקדמת ומייעצת לראש הרשות בתחומי חינוך

הרכב הועדה:

50% מחברי הועדה הינם חברי מליאת המועצה

50% נותרים בעלי זכות להיבחר

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*