שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת הנחות

ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
יואל חדד יו"ר, חבר מליאה
שושן כהן חבר מליאה
אבי דהן חבר מליאה
אורן חדד גזבר המועצה
נח אלמסי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ד מנחם צוקר יועץ משפטי לרשות
שמעון עמר מנהל מחלקת גביה, משתתף נוסף

מטרת הועדה:

לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הועדה על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונים על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
 

הרכב הועדה:

2 חברי מליאת המועצה

גזבר או עובד מטעמו

מנהל מחלקת השרותים החברתיים או עובד מטעמו

יועץ משפטי לרשות

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*