שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת מכרזים

ועדת חובה

חברי הוועדה:

שם תפקיד
אלבז מאיר יו"ר, חבר מליאה
משה טויטו חבר מליאה
דקל חדד חבר מליאה
קובי צור חבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
חיים לוי ממלא מקום, חבר מליאה
נורית כהן חדד נוכחת נוספת, מזכירת המועצה
אורן חדד נוכח נוסף, גזבר המועצה

מטרת הועדה:

להמליץ כחוק מי יזכה במכרזים שהעבירה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

תחומי עיסוק:

  • לבדוק הצעות ולהמליץ לראש הרשות בעקבות מכרז על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
  • לנהל רשימת ספקים וקבלנים לרשימת מכרזי זוטא.

הרכב הועדה:

חברי הועדה יהיו מבין חברי מליאת המועצה

גזבר המועצה- נוכח בישיבות הועדה

יועץ משפטי לרשות- מוזמן לישיבות הועדה

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*