עבור סטודנטים הלומדים בתוכנית מלאה לתואר ראשון ושני

מסלול קבלת מלגה

גובה המלגה הינו 2000 ₪ - מותנה בהתחייבות ל-30 שעות התנדבות שנתיות בקהילה.

שימו לב !

חלוקת כספי המלגה  תתבצע בשתי פעימות :

  • פעימה ראשונה – בטקס חלוקת המלגות- חובת הגעה!
  • פעימה שניהבשני מועדים- חודשים יוני ואוקטובר.

ציין בטופס המצורף שני תחומי התנדבות מועדפים עפ"י עדיפויות ראשונה ושנייה.

מסמכים נדרשים בעת הגשת הבקשה:

  • צילום תעודת זהות + ספח על כתובת במ.א.שדות נגב .
  • אישור לימודים + אישור גובה שכר לימוד + הוכחת תשלום לשנת הלימודים תשע"ט.

ניתן לקבל ולמסור את הטפסים אצל רוני דמרי או רעות לנדאו במרכז צעירים 054-9008641

1
פרטים אישיים
2
התנדבות

מין * שדה חובה

מצב משפחתי * שדה חובה

תואר * שדה חובה

שנת לימוד * שדה חובה

ש"ח

הוכחת תשלום לשנת הלימודים

 

את הטפסים יש להגיש לא יאוחר מ- 01/12/2019

לתשומת ליבכם!

סכום המלגות מוגבל!

במידה ומספר הבקשות יהיה  גבוה מהתקציב המאושר, ייתכן וסכום המלגה ישתנה.

רשימת התנדבויות במועצה :

* כל ההתנדבויות דורשות הגעה עצמית למקום ההתנדבות.

נא לסמן שתי העדפות: * שדה חובה

מתחייב/ת להתחיל את שעות המלגה לא יאוחר מחודש אפריל 2020, במידה ולא אעמוד בהתחייבות זו עליי להחזיר את הפעימה הראשונה אשר ניתנה לי בטקס הענקת המלגות בחודש ינואר 2020.

Browser not supported