שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

בחירות

* לצפייה בהודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור לחצו כאן

* לצפייה בהודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה לחצו כאן

* לצפייה בהיערכות לבחירות בשדות נגב דף לתושב לחצו כאן

* לצפייה בחוברת הסברת למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים לחצו כאן

* לצפייה בקביעת סוג ניהול יישוב לחצו כאן

* לצפייה ברשימת כינויים ואותיות פנויות לחצו כאן

* לצפייה בתאריכי חלוקת חוברות להגשת הרשימות לראש המועצה, מליאת המועצה וועדים מקומיים לחצו כאן

* הגשת רשימות לוועד מקומי/מליאת מועצה/ראש מועצה.
  בתאריכים 05.09.18 ו- 16.09.18 יתקיימו ערבי הדרכה על ידי מנהל הבחירות להגשת הרשימות.
  ההדרכה תתקיים בחדר חמ״ל במשרדי המועצה קומה 1- בשעות 18:00-20:00
  בהדרכה יהיה ניתן לקבל חוברות להגשה למתמודדים, הסבר איך למלא את החוברות, מה אסור,
  מה גורם לפסילת רשימות ואיך להימנע, מתי ניתן להגיש את הרשימות וכן שאלות ותשובות שיהיו.
  כל המעוניין רשאי וכדאי להגיע.בהצלחה.

* לצפייה בהחלטת השר על מספר נציגי האזור במועצה לחצו כאן

* לצפייה בהודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לחצו כאן

* לצפייה בנקודות חשובות למגישי הרשימות לחצו כאן

* לצפייה בהמלצת המועצה לשר על כמות נציגים לוועד מקומי לשר הפנים לחצו כאן

* לצפייה בהודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות מועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי לחצו כאן