שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

שישי אישי

f   ויחי תשעט ויגש תשע"ט
לך-לך תשע"ט וירא תשע"ט פרשת וישלח תשע"ט פרשת וישב תשעט
ניצבים תשע"ח האזינו תשע"ט בראשית תשע"ט נח תשע"ט
עקב תשע"ח ראה תשע"ח כי תצא תשע"ח כי תבוא תשע"ח
בלק תשע"ח פנחס תשע"ח דברים תשע"ח ואתחנן תשע"ח
נשא תשע"ח בהעלותך תשע"ח שלח לך תשע"ח חוקת תשע"ח
אמור תשע"ח בהר תשע"ח בחוקותי תשע"ח במדבר תשע"ח
ויקרא תשע"ח צו תשע"ח ערב פסח תשעח תזריע מצורע תשע"ח
תרומה תשע"ח תצווה תשע"ח כי תשא תשע"ח ויקהל פיקודי תשע"ח
בא תשע"ח בשלח תשע"ח יתרו תשע"ח משפטים תשע"ח
ויגש תשע"ח ויחי תשע"ח שמות תשע"ח וארא תשע"ח
ויצא תשעח וישלח תשע"ח וישב תשע"ח מקץ תשע"ח
לך-לך תשע"ח וירא תשע"ח חיי שרה תשע"ח תולדות תשע"ח
ניצבים וילך תשע"ז ערב ראש השנה תשע"ח ערב יום הכיפורים תשע"ח נוח תשע"ח
דברים תשע"ז שופטים תשע"ז כי תצא תשע"ז כי תבוא תשע"ז
פרויקט תעסוקת בני נוער תשע"ז בלק תשע"ז פנחס תשע"ז מטות מסעי תשע"ז
בהעלותך תשע"ז שלח תשע"ז קורח תשע"ז חוקת תשע"ז
אמור תשע"ז בהר בחוקותי תשע"ז במדבר תשע"ז נשא תשע"ז
צו תשע"ז שמיני תשע"ז תזריע מצורע תשע"ז אחרי מות קדושים תשע"ז
תצווה תשע"ז כי תשא תשע"ז ויקהל פיקודי תשע"ז ויקרא תשע"ז
בשלח תשע"ז יתרו תשע"ז משפטים תשע"ז תרומה תשע"ז
ויחי תשע"ז שמות תשע"ז וארא תשע"ז בא תשע"ז
ויצא תשע"ז וישלח תשע"ז וישב תשע"ז ויגש תשע"ז
לך-לך תשע"ז וירא תשע"ז חיי שרה תשע"ז תולדות תשע"ז
ערה"ש תשע"ז ערב יום הכיפורים תשע"ז בראשית תשע"ז נח תשע"ז