שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

שישי אישי

פרויקט תעסוקת בני נוער תשע"ז בלק תשע"ז פנחס תשע"ז  
בהעלותך תשע"ז שלח תשע"ז קורח תשע"ז חוקת תשע"ז
אמור תשע"ז בהר בחוקותי תשע"ז במדבר תשע"ז נשא תשע"ז
צו תשע"ז שמיני תשע"ז תזריע מצורע תשע"ז אחרי מות קדושים תשע"ז
תצווה תשע"ז כי תשא תשע"ז ויקהל פיקודי תשע"ז ויקרא תשע"ז
בשלח תשע"ז יתרו תשע"ז משפטים תשע"ז תרומה תשע"ז
ויחי תשע"ז שמות תשע"ז וארא תשע"ז בא תשע"ז
ויצא תשע"ז וישלח תשע"ז וישב תשע"ז ויגש תשע"ז
לך-לך תשע"ז וירא תשע"ז חיי שרה תשע"ז תולדות תשע"ז
ערה"ש תשע"ז ערב יום הכיפורים תשע"ז בראשית תשע"ז נח תשע"ז