בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון    טלפון נייד כתובת דוא”ל
אלי יגנה  מבקר וממונה על תלונות הציבור  08-9938951   052-4775330   eli@sdotnegev.org.il
פקס: 153-89938951